ยินดีต้อนรับ Guest เข้าสู่ระบบ ระบบจัดคิวร้านดอกไม้ :: หอประชุมกองทัพเรือ

ความสามารถของระบบ

  • บันทึกข้อมูลห้อง
  • บันทึกข้อมูลร้านดอกไม้
  • บันทึกชื่อกลุ่มคิว
  • บันทึกห้องและร้านดอกไม้ในกลุ่มคิว
  • บันทึกงานในแต่ละห้องและจัดคิวร้านดอกไม้ให้อัตโนมัติ
  • รายงานสรุป